Τι υπηρεσίες παρέχουμε

Έλεγχος υγρασίας  με θερμοκάμερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ

ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΕΣ